لینک های دسترسی

Breaking News

ميزان وفيات اطفال در افغانستان کاهش يافته است


شش سال بعد از سقوط طالبان، خدمات طبي در افغانستان تا حدي بهبود يافته است که نزديک به ۹۰ هزار طفلي که ممکن در سال ۲۰۰۱ قبل از رسيدن به پنج سالگي تلف ميشدند امسال زنده ماندند.

افغانستان که کشور جنگ زده است براي سالها بدترين ريکارد صحت طفل را دارا بود طوريکه دسترسي به خدمات صحي بدنبال تحولات مثبت سالهاي اخير در کشور بطور چشمگيري افزايش يافت.

ميزان مرگ مير اطفال پايين ۵ سال در افغانستاناز رقم تخميني ۲۵۷ في هزار در سال ۲۰۰۱ به ۱۹۱ در سال ۲۰۰۶نزول نموده است که يک کاهش ۲۵ فيصد را نشان ميدهد. افغانستان هنوزهم با مشکلات بزرگي روبرو است.

طوريکه با وجود اين بهبود در وضع خدمات صحي و صحت اطفال هنوز يکي از پنج طفل قبل از رسيدن به سن پنج سالگي ميميرد که بطور مجموعي ۲۵۰ هزار طفل سالانه از باعث امراضي چون اسهالات، سوء تغذي، توبرکلوز و ملاريا تلف ميشوند.

معافيت کتلوي يا واکسينشن در بين اطفال بطور چشمگيري افزايش يافته است اما مرگ مير اطفال کمتر از يکسال بزرگترين بخش وفيات در افغانستان را تشکيل ميدهد.

شمار زيادي از اطفال نوزاد بدليل عدم دسترسي به خدمات صحي تلف ميشوند که اين يک مشکل بزرگ در افغانستان بشمار ميرود.

با آنهم مرگ و مير اطفال زير يکسال از ۱۶۵ في هزار در سال ۲۰۰۱ به ۱۲۹ در حال حاضر پايين آمده است که يک کاهش ۲۲ فيصد را نشان ميدهد.

XS
SM
MD
LG