لینک های دسترسی

Breaking News

حمایت انجمن حقوقدان های امريکا از حقوقدان های پاکستان


انجمن ملی حقوقدانها که اجتماعی از وکلای مدافع ايالات متحده است، تصميم دارد امروز در سراسر ايالات متحده به طرفداری از حقوقدانهای پاکستان اجتماع کرده و راهپيمائی های را براه اندازد.

«اورزولا مسنی لاتوس» مدير اجرائي فصل ایالت ماساچوست آن انجمن، به صداي امريکا گفت اين اجتماعات در شهری برگذار خواهد شد که در آن يک قنسلگری پاکستان موجود است.

اجتماعات و راه پيمائی هائی همچنان در شهرهاي باستن، نيويارک، سانفراسيسکو ، لاس لانجلس و واشنگتن صورت خواهد گرفت.

ماری لوزی گفت انجمن حقوق دانها میخواهد تساند و همبستگی خود را به حقوق دانهای پاکستان نشان بدهند که بخاطر مخالفت با جنرال پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان بدليل تحميل حالت اضطرار در آن کشور زندانی شده اند.

او گفت مظاهره کنندگان همچنان اين نگرانی شانرا ابراز خواهند کرد که حکومت ايالت متحده از جنرال مشرف و حکومت او با ارسال کمک های عظيم پولی و نظامی حمايت مي کند.

XS
SM
MD
LG