لینک های دسترسی

Breaking News

رهبر جناح مخالف با نماينده حکومت ملاقات نمود


مامورين در برما گفتند، آنگ سان سوچي، رهبر مخالفين که نظر بند است با نماينده حکومت برما ، بحيث تازه ترين مساعي جهت پيشرفت بسوي مصالحه سياسي انکشور تحت حکمروائي نظامي، ملاقات کرد.

مامورين ميگويند، آنگ سان سوچي را امروز دوشنبه از منزلش به مهمانخانه دولتي بردند که در انجا وي با آنگ چي يک عضو عاليرتبه اي حکومت نظامي ملاقات کرد.

اين عضو بحيث مامور ارتباط بين حکومت و مخالفين انتخاب گرديده است. دو شخصيت براي مدت يک ساعت مذاکره نمودند.

اين سومين ملاقات انها از زماني است که آنگ چي مقرر گرديده و رهبران منطقوي براي مقابله با برما در مورد سرکوبي خونين عليه تظاهرات به طرفداري ديموکراسي و اعتراضات ضد حکومت در ماه سپتمبر ، آمادگي ميگيرند.

قدرت هاي جهان بر برما اصرار ميورزند تا تمام زندانيان سياسي را رها کرده و راه گفت و شنود را با رهبران احزاب مخالف باز نمايد.

XS
SM
MD
LG