لینک های دسترسی

Breaking News

قوای نظامی پاکستان و کنترول ساحات کوهستانی درۀ صوات


اردوی پاکستان ميگويد، عساکر مربوط آن قوا کنترول مجدد قلۀ مرتفع و ستراتيژيک درۀ صوات را از نزد تندروان بدست گرفته است.

مقامات نظامی ميگويند عساکر همچنان استيشن راديوي اف ام را که مولانا فضل الله ملای تندرو به پيش مبيرد، قطع کرده اند.

اين ملاي تندرو از اين راديو برای در خواست انفاذ قوانين مقيد اسلامی و جهاد عليۀ حکومت پاکستان استفاده ميکرد.

قوای نظامی پاکستان ميگويد، مرتفع ترين قله موسوم به ناجيه را در صوات که مقر تندروان بود، متصرف شده است.

قواي نظامی همچنان گفت در حدود ۴۵ تندرو در جنگ هاي چند روز گذشته کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG