لینک های دسترسی

Breaking News

هالند خدمت عساکر خود را در افغانستان تا سال ۲۰۱۰ تمديد کرد.


حکومت هالند مدت خدمت عساکر خود را در جنوب افغانستان تا سال ۲۰۱۰ تمديد کرده است. عساکر هالندي منحيث بخشي از قواي ناتو درانجا خدمت ميکنند.

اين تصميم کابينۀ هالند را بايد پارلمان آن کشور بتصويب برساند.

در حدود ۱۷۰۰ عسکر هالندي در ولايت ارزگان که قواي ناتو و عساکر تحت رهبري ايالات متحده درانجا با شورشيان طالب ميجنگند، مستقر گرديده اند.

تا بحال ۱۲ عسکر هالندي در افغانستان بقتل رسيده اند.

حکومت هالند تحت فشار مردم که از ناحيۀ افزايش تلفات نگراني دارند، قرار داشته تا ماموريت خود را در افغانستان محدود سازد.

XS
SM
MD
LG