لینک های دسترسی

بم گزاری انتحاری در کابل ۱۳ نفر را هلاک ساخت


مقامات افغاني ميگويند امروز يک بم گزار انتحاري در کابل موتر مملو از مواد منفجرۀ خود را بر بس اردوي ملی اصابت داده حد اقل ۱۳ نفر را هلاک ساخت.

اين دو مين حملۀ انتحاري طي دو روز گذشته بود. طالبان مسؤليت اين حملۀ صبح امروز را در جنوب کابل بعهده گرفت.

حمله وقتی رخ داد که رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده به بازديد خود از آن شهر خاتمه ميداد. او بمنظور ارزيابی مساعی عليۀ حملات روز افزون تندروان، به افغانستان مسافرت کرده بود.

مقامات ميگويند تلفات حملۀ امروزی شامل شش عسکر و هفت نفر ملکی، بشمول چهار طفل است.

حملات تندروان بر بس هاي حامل منسوبين نظامي و مامورين حکومت در سال جاري يک واقعۀ روزمره شده است.

طالبان همچنان مسؤليت يک حملۀ روز سه شنبه را مدعي شد، که يک کاروان وسايط ناتو را در نزديک ميدان هوائی کابل هدف قرار داده بود.

در آن حمله از عساکر ناتو کسی کشته نشد ولی ۲۲ نفر از اهالی مجروح شدند.

رابرت گيتس، وزير دفاع بروز سه شنبه با حامد کرزي، رئيس جمهور و بسم الله خان لوي درستيز ملاقات نمود.

هردو مقام افغانی به گيتس گفتند که قواي نظامي افغانستان بمنظور جنگ با طالبان به مربيان و تجهيزات بيشتر ضرورت دارد. گيتس گفت کوشش ميکند پاسخ باين تقاضا را تسريع کند.

او همچنان در مورد خشونت روز افزون در افغانستان اظهار نگرانی کرده خاطر نشان ساخت که اين روش قسماً بمساعی شديدتر ايالات متحده و ناتو در حمله بر تندروان طالب ارتباط دارد.

-------------------------------------

XS
SM
MD
LG