لینک های دسترسی

Breaking News

سیستم قضایی افغانستان در شرایط کنونی (مصاحبه)


پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات افغانستان همراه با هیتی از افغانستان جهت ملاقات با قاضی القضات و دیگر مامورین عالیرتبه قوه قضائیه ایالات متحده به این کشور سفر نموده بود.

عظیمی در طول سفرش از صدای امریکا نیز بازدید نموده و با تلویزیون آشنا در بخش دری و پشتو مصاحبه های را انجام داد.

متن مصاحبه لینا روزبه از بخش دری تلویزیون آشنا با پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات افغانستان را در این بخش مطالعه میکنید.

سوال: در سیستم قضایی افغانستان، در طول شش سال گذشته، اصلاحات جدی صورت نگرفته، شما در زمینه چی فعالیت های را انجام داده اید و چه استراتژی را روی دست دارید؟

پاسخ: در ظرف شش سال گذشته، از طرف جامعه جهانی و از طرف خود ما، نه کمکی و نه هم توجه ای لازمه انجام یافته. در این قسمت، هم ما و هم جامعه جهانی کاستی های داشته اند.

کاستی آنان در عدم توجه در زمینه پرداخت کمک ها و امداد بوقت و زمان ان میباشد؛ و این کمک ها تا بحال هم، بشکلی که لازم است، صورت نگرفته است. و میدانید که صرف گفتن اینکه یک سیستم را اصلاح میکنیم، کافی نیست - چرا که این اصلاح احتیاج به وسایل و بودجه دارد.

ما در بخش تعلیمی قضات هم مشکل داریم که در ظرف سی سال گذشته در سطح بسیار پائین قرار داشته است. ما قضات را از پوهنتون ها انتخاب میکنیم، و در آنجا هم سیستم درسی چهل سال پیش تطبیق میشود. درین زمیته حتی تجدید نظر هم صورت نگرفته است.

سوال: فساد اداری مثل ارکان دیگر دولت، به سیستم قضایی هم راه پیدا کرده است، شما در زمینه مبارزه با این مشکل، چی استراتژی را روی دست دارید؟

پاسخ: درین شکی نیست که مشکلات زیادی وجود دارد که منجر به فساد اداری میگردد. ولی چیزی که نقش مهمی دارد آنست که ما در طول سی سال گذشته نه تنها از لحاظ بنیادی صدمات زیادی دیده ایم بلکه به انسان در کشور ما نیز صدمه وارد آمده است.

لهذا ما به تربیه یک نسل جدید احتیاج داریم. ما نمیگویم که اگر معاش زیاد شود و یا خانه برایشان فراهم آید این، مسله از بین خواهد رفت - بلکه ما باید به نسل جدید که میخواهند شامل سیستم قضایی شود، به آنان باید یک احساس پاک بدهیم و آنان را از آغاز تربیه کرده به آنان احساس وطن پرستی بدهیم.

تخصص برای هر کارمند و بخصوص قاضی مهم است، ولی در عین زمان تعهد اهمیت بیشتری دارد و ما بیشتر به تعهد ارزش میدهیم و ما کوشش میکنیم که قضات را در اینده علاوه بر تخصص متعهد به تعهد نیز بنمایم.

سوال: کمی در مورد ایجاد محاکم مخصوص رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر معلومات بدهید. ما دو محکمه، محکمه ابتدایی و محکمه استیناف، داریم که انان صرف قضایا مربوط به مواد مخدر را از سر تا سر کشور بررسی مینمایند.

پاسخ: گپ این نیست که ما محکمه خاص داریم، مسله اینست که ما کی را گرفتار میکنیم و در قضایا مواد مخدر مهم اینست که اشخاص واقعی که مرتکب این جرم میشود به چنگ قانون گرفتار ایند.

بیشتر اوقات دیده میشود که افرادی که در سطح بالا در این مسله شامل اند در دوسیه دیده نمی شود و بلکه افراد دست سه یا چهار قرار دارد که با جزای این افراد، مشکل مواد مخدر در افغانستان از بین نخواهد رفت.

XS
SM
MD
LG