لینک های دسترسی

Breaking News

معاون رياست جمهور سابق ايالات متحده جائزه صلح نوبل را بدست آورد


الگور معاون رياست جمهوري سابق ايالات متحده جائزه صلح نوبل را براي کار هايش در راه آگاهي تغيير اقليم، بدست آورد.

الگور اين جائزه را طی مراسمی امروز دوشنبه در اوسلو پايتخت ناروي، تسليم شد.

وی جائزه را به با دو هزار و پنجصد عضو يک هيأت بين الحکومتی مربوط تغيير اقليم که رئيس آن اداره راندرا پچاری در مراسم از آنها نمايندگي ميکرد، تقسيم مينمايد.

الگور در خطابه اي قبولی اين جائزه در مورد اثرات مصيبت بار تغيير اقليم هوشدار داده گفت، بشر جنگی را بروی زمين براه انداخته است.

گور اظهار نمود که وي به اجلاسيه اقليم ملل متحد در بالی در ين هفته خواهد رفت تا به رهبران جهان تاکيد نمايد که در هر سه ماه باهم ملاقات کرده روی کاهش تصاعد گاز های گلخانه يی تا سال ۲۰۱۰ مذاکره کنند.

الگور اظهار کرد که ايالات متحده و چين بزرگترين کشور های هستند که بيشترين گاز گلخانه يی را توليد ميکنند و بايد مساعی جدی را براه اندازند.

XS
SM
MD
LG