لینک های دسترسی

Breaking News

سازمان صحي جهان:درپاکستان سرايت محدود انسان به انسان ويروس انفلونزاي پرندگان رخ داد.


مقامات سازمان صحي جهان ميگويند در واقعات تازۀ مرض انفلونزاي پرندگان در پاکستان ويروس بطور محدودي از يک انسان به انسان ديگر سرايت کرده است.

ديويد هيمن، مقام ارشد انفلونزاي پرندگان در سازمان صحي جهان امروز گفت چنين بنظر ميرسد که ديگر تهديد سرايت ويروسH5N1 وجود ندارد چون از آخرين واقعۀ سرايت به انسان بتاريخ ششم دسمبر گزارش داده شده بود.

حد اقل هشت نفر را در منطقۀ سرحد شمال غربي پاکستان بمرض انفلونزاي پاکستان مصاب شده بودند. اين اولين واقعۀ مصاب شدن يک انسان باين مرض در پاکستان بود.

يک نفر که در يک فارم مرغ داري در شمال غرب پاکستان کار ميکرد، از اثر اين مرض وفات يافته است. يکي از برادران او نيز اخيراً وفات يافت ولي او بخاطر اين ويروس تحت معاينه قرار نگرفته بود.

هيمن ميگويد چنين بنظر ميرسد که اين وقايع بخشي از يک سلسلۀ سرايت از انسان به انسان بود.

يک هيئت سازمان صحي جهان اين واقعه را تحت تحقيق قرار داده و نتايج آزمايشات لابراتواري مقدماتي تا چندين روز ديگر انتظار برده ميشود.

XS
SM
MD
LG