لینک های دسترسی

کابينۀ عراق مسودۀ قانوني را تصويب کرد که توقيف شدگان را عفو ميکند.


حکومت عراق ميگويد کابينه مسودۀ قانوني را تصويب کرده که هزاران نفري را که توسط قواي نظامي ايالات متحده و عراق توقيف شده اند معاف ميکند.

اين مسودۀ قانون مستوجب تصويب پارلمان است.

قواي نظامي ايالات متحده ۲۶ هزار نفر را و کابينۀ عراق هزاارن تن ديگر را توقيف کرده است. اکثر آنها عرب هاي سني اند که بدون اتهامات رسمي در توقيف بسر ميبرند. اين توقيف ها يک منبع اصطکاک بين اقليت هاي سني و اکثريت هاي شيعه بوده است.

مقامات عراقي ميگويند اين قانون مساعي مصالحه و آشتي را تقويه خواهد کرد.

در ساير خبرها، قواي نظامي ايالات متحده ميگويد قواي ائتلاف در جريان عمليات امروزي در مناطق مرکزي عراق چهار دهشت افگن را کشته و يک مظنون را دستگير کرده است.

قواي نظامي طي بيانيۀ جداگانه اي گفت که هويت يک تندرو عاليرتبۀ القاعده را تثبيت کرده که در جريان حملۀ ماۀ گذشته بر ولايت ناآرام صلاح الدين در شمال بغداد کشته شده بود.
XS
SM
MD
LG