لینک های دسترسی

مقامات ترکيه چهار نفر را بخاطر ارتباطات شان به بم گزاري مهلک در ديارباقر توقيف کرده اند.


مقامات ترکيه ميگويند پوليس چهار مظنون را بارابطه به انفجار روز پنجشنبۀ بمي در شهر کردنشين ديارباقر توقيف کرده که باعث قتل پنج نفر و جراحات تقريباً ۷۰ تن ديگر گرديد.

اين مقامات ميگويند آن بم که در يک موتر تعبيه شده بود وقتي از فواصل دور منفجر گرديد که يک بس نظامي حامل عساکر از يک جادۀ عمدۀ شهر ميگذشت.

مقامات ميگويند دو جوان در جملۀ مقتولين قرار داشتند و در حدود ۳۰ عسکر در جملۀ مجروحين بودند.

عملۀ اطفائيه حريقي را که در قبال انفجار در منطقه مشتعل شد، خاموش ساختند. انفجار در نزديک مغازه ها، هوتل هاي مجلل و يک مکتب خصوصي رخ داد.

رجب طيب اردوغان، صدراعظم ترکيه اين حمله را محکوم کرده است.

کسي ادعاي مسؤليت نکرده است ولي مقامات ترکيه ميگويند شورشيان حزب ممنوعۀ کارگران کردستان را مسؤل ميدانند.

XS
SM
MD
LG