لینک های دسترسی

Breaking News

اردوي امريکا: طيارات جنگی بر مخفيگاه هاي القاعده در جنوب بغداد، حمله کردند


قواي نظامي ايالات متحده در عراق ميگويد امروز بر اهداف القاعده در عراق حملات عمدۀ هوائي نموده آنچه را قواي نظامي مخفيگاه هاي القاعده در حومه هاي جنوبي بغداد خواند، منهدم ساخت.

يک بيانيۀ قواي نظامي حاکيست که طيارات جنگي بيش از ۱۸ هزار کيلوگرام مواد منفجره را بر سه منطقۀ وسيع عرب جبور پرتاب نمود.

بيانيه مشعر است که طيارات بر بيش از ۴۰ هدف حمله نمود. از تلفات و جراحات ناشي از حملات، که منحيث بخشي از عمليات در سراسر کشور عليۀ شورشيان القاعده در عراق در هفتۀ جاري خوانده شد، گزارشي بدست نرسيده است.

در يک انکشاف جداگانه، مقامات امنيتي عراق گفتند در دو انفجار بم در مرکز بغداد حد اقل سه نفر کشته و ۱۱ تن ديگر مجروح گرديدند.

پوليس ميگويد اين انفجار در نزديک يک محل تفتيش امنيتي رخ داد و اکثر مقتولين و مجروحين عساکر و افراد پوليس بودند.

XS
SM
MD
LG