لینک های دسترسی

اسرائيل محاصره غزه را موقتا رفع ساخته است


امروز اسرائيل، براي انتقال مواد سوخت و روغن پخت و پز بداخل اراضی تحت کنترول حماس، محاصرۀ باريکۀ غزه را موقتاً رفع نمود.

چندين لاري حامل مواد سوخت که از طرف اتحاديۀ اروپايي تمویل میگردیدند، از سرحد (نهال اوز) عبورکرده و مواد ضرورت را به کارخانه عمدۀ برق باريکۀ غزه انتقال داد.

مقامات اسرائيلي ميگويند مواد سوخت، برق کافي را براي حدود يک هفته، فراهم خواهد کرد.

کمبود مواد سوخت، باريکۀ غزه را مجبور ساخته بود که روز يکشنبه کار خانۀ عمدۀ برق را از فعالیت باز دارد. صد ها هزار نفر در بی برقی بسر بردند.

کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده، امروز سه شنبه گفت ادارۀ رئيس جمهور بش با مقامات اسرائيلي در بارۀ اهميت ممانعت علني شدن بحرات بشري در غزه، صحبت کرده و گفت حماس مسئول وضع در آن اراضی است.

اسرائيل ميگويد، هدف اين محاصره آوردن فشار بر تندروان است - تا حملات راکت از غزه بجنوب اسرائيل را متوقف سازند.

گروه تندرو حماس در ماه جون کنترول باريکۀ غزه را بدست گرفت.

در خبرهاي دیگر، صد ها فلسطيني امروز در معبر رفح که بين مصر و غزه واقعيست اجتماع کرده بودند و باز شدن مجدد سرحد را تقاضا ميکردند.

قواي ضربۀ مصري، وقتي اجتماع بخشونت گرائيد و تعدادي از فلسطيني ها وقتي بدانسوي سرحد عبور کردند، آغاز به فير هاي هوایی نمودند.

XS
SM
MD
LG