لینک های دسترسی

هزاران فلسيطينی امروز چهار شنبه به شهرک سرحدی مصر ريختند


هزاران فلسيطينی امروز چهار شنبه، بعد از آنکه تندروان در شب هنگام زریعه یک انفجار سوراخی بزرگی را در ديوار سرحدی، واقع در بين باريکه غزه و مصر ايجاد کردند، به شهرک سرحدي مصر ريختند.

برخلاف روز سه شنبه که پليس مصری و حماس بر جميعت های مصری که سعی داشتند بزور از مرز با شهر سرحدی رفاه داخل خاک مصر گردند، شليک کردند.

از جانب پليس مصری سعی براي متوقف ساختن آنها بعمل نيامد. پليس حماس نيز درحالی ديده شد که مردم ر ا در عبور شان از ديوار سرحدي هدايت ميکرد.

فوزی برهوون يک سخنگوي حماس ميگويد باشندگان غزه در قيد مانده اند: «برهون ميگويد بدتر از مشکل قطع ارسال مواد سوخت به استيشن عمده توليد برق غزه درهفته قبل، مسدود بودن و تجريد غزه از جهان خارج است."

سخنگوي حماس ميگويد اين مشکل دومي، غزه را بيک زندان براي يک و نيم ميليون فلسطيني تبديل کرده است.

مغازه ها در شهرک سرحدي «رفاه» مصر تحت هجوم فلسطيني هائ قرار گرفته است که سگرت، مواد سوخت و ساير اشيا را که اسرائيل عبور آنرا بداخل باريکه غزه منع کرده است، خريداری ميکنند.

سخنگوي وزارت خارجه اسرائيل ميگويد کشور اش از اوضاع نگران است و انتظار دارد مصر دست بکار گردد.

اسرائيل قطع راه هاي عبوري بداخل باريکه غزه را بروز سه شنبه براي يک روز مرفوع ساخت و اجازه داد مواد سوخت به استيشن توليد برق و قافله هاي وسايط مواد خوراکی، مواد سوخت و ادويه جات حمل شده و کمک های تعاونی بين المللي بمردم توزيع گردد.

صائب ايرکات مذاکره کننده فلسطيني ميگويد انسداد سرحد در باريکه غزه تخطی اسرائيل از تعهد و وعده هائ است که اسرائيل به ابو موذن عباس، رئيس اداره فلسطينيها، داده است.

ایرکات میگوید: «حکومت اسرائيل به رئيس محمود عباس تعهد سپرد که از اين عمل، چون شمشير بر روي گردن ما، استفاده نخواهد کرد. اين يک جزاه دسته جمعي است که نبايد به هيچ وجه از جانب هيچکسی تحمل گردد.»

محمود عباس، رئيس اداره خود مختار فلسطيني ها ميگويد ميخواهد اداره مواضع سرحدي غزه را بدست گيرد؛ هرچند گروه سازمان فتح و حماس، دشمنان سرسخت همديگر اند.

مامورين امريکائف ميگويند اين نظر عباس قابل مطالعه است. مامورين اسرائيلي بنوبه خود شان ميگويند محاصره تعميل شده آنها کارده تمام شده است. و اين پيام را به حماس داده است که شليک راکتها به جنوب اسرائيل عواقبي دارد.

مامورين اسرائيلي گفته اند سرحد اسرائيل با غزه بروف همه، بجز مواد بشرف تا هنگامف که حملات راکتي کاملاً قطع نشده است، ادامه خواهد يافت.

خالد مشعل، رهبر حماس گفت حملات راکتف برغم محاصره غزه، ادامه خواهد يافت.

XS
SM
MD
LG