لینک های دسترسی

قواي پاکستاني کنترول تونل کليدي را در شمال غرب بدست گرفت


قواي امنيتي پاکستان ميگويد کنترول يک تونل کليدي شاهراه در ولايت سرحد شمال غربي را از تندروان، بدست گرفته و حد اقل ۲۴ تندروي را که از روز جمعه باينطرف راۀ اين تونل را بند کرده بودند، کشته است.

تونل کوهات بر شاهراۀ سند که توسط جاپان اعمار شده راۀ عمدۀ وصل کنندۀ پشاور بمناطق قبايلي در سرحد افغانستان ميباشد.

جنگ وقتي مشتعل شد که تندروان بر لاري هاي مهمات اردو حمله نمودند.

اين تصادمات در نزديک شهرک ديرۀ آدم خيل در مجاورت پشاور بخشي از يک سلسله جنگ ها با جنگجويان تندرو اسلاميست است که کوشش دارند سلطۀ خود را در منطقۀ صعب العبور شمال غرب وسيع سازند.

XS
SM
MD
LG