لینک های دسترسی

Breaking News

مشرف: تعهد انتخابات آزاد و منصفانه در پاکستان


پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان امروز تعهد خود را مبني برينکه انتخابات مجوزۀ هفتۀ آينده آزاد، منصفانه، شفاف و مسالمت آميز خواهد بود، يکبار ديگر تکرار کرد.

آقاي مشرف همچنان اين ادعا هاي مخالفين را عليۀ او تکذيب کرد که ميخواهد در انتخابات بنفع حزب خود دست بازي کند.

همه پرسي هاي اخير نشان ميدهد که محبوبيت رئيس جمهور پاکستان سقوط کرده است.

رهبران دو حزب عمدۀ مخالف حکومت پاکستان در هفتۀ جاري ملاقات ميکنند تا نگراني هاي شان را درين مورد که در انتخابات مجوزۀ ۱۸ فبروري دست بازي صورت خواهد گرفت، مورد بحث قرار دهند.

طبق يک گزارش ديگر، گروۀ مراقب حقوق بشر مقيم ايالات متحده گفت کميسيون انتخابات پاکستان نتوانسته ادعاها در مورد بي نظمي در انتخابات را تحت تحقيق قرار دهد و در نتيجه منصفانه بودن راي گيري هاي آينده را معروض بخطر ساخته است.

در واشنگتن، کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده گفت در مورد خشونت بالقوه در انتخابات پاکستان نگران است.

او گفت انتخابات مجوزۀ هفتۀ آينده بايد الهام بخش اين موضوع باشد که شهروندان پاکستان ميتوانند به آزادي راي بدهند.

XS
SM
MD
LG