لینک های دسترسی

تاریخ: برخی از وقایع مهم در جهان


بتاريخ بيست و ششم ماه فبروري سال ۱۹۹۱ بعد از انکه صدام حسين امر اخراج عساکر عراقي را داد، کويت از استيلای قواي عراقي آزاد گرديد.

بتاريخ بيست و ششم ماه فبروري سال ۱۹۳۸ اولين ذخاير نفت در شهر ابيلين ايالت تکزاس کشف گرديد. گرچه اين کشفيات يکروز قبل صورت گرفته بود، اما گذارش اينکه ذخاير نفت کشف گرديد در همين روز داده شد.

بتاريخ ۲۶ ماه فبروری سال ۱۹۷۲ بند آبي در وادي بفلو کريک ايالت ويست ڤرجينيا در هم ريخت که سبب سرازير شدن سيلاب دران وادي گرديد. در آن حادثه ۱۱۸ تن کشته شده و بيش از چهار هزار فاميل، خانه هاي شانر از دست دادند.

بتاريخ پنجم ماه فبروری سال ۱۹۸۹، آخرين دسته از عساکر شوری، کابل، پايتخت افغانستان را ترک گفتند.

در سال ۱۹۷۹ در يک کوشش برای از بين بردن شورشيان افغان که از جانب ايالات متحده مسلح گرديده بودند، به صد ها هزارعسکر شوروی به افغانستان سوق داده شد که منجر به جنگ خونين، پر مصرف و بالاخره کشته شدن سيزده هزار عسکر و مجروح شدن بيست و دوهزار عسکر شوروی گرديد.

در کمتر از دوهفته بعد، تمام عساکراتحاد شوروی وقت، کاملا از افغانستان خارج گردیدند. و این درست طوری به نظر ميرسيد که افغانستان به ويتنام شوروی ها مبدل گرديده بود.

در فبروی سال ۱۹۱۷، کانگرس ايالات متحده قانون مهاجرت به امريکا را به تصويب رسانيد که مستلزم آزمايش سواد و ذکاوت مهاجرين و ممنوع ساختن کارگران آسيائی، به استثنای آن کشور های بود که تعهدات خاص و يا موافقاتی با ايالات متحده داشتند. فلپين يکی از این کشورها بود.

در پنجم فبروی در سال ۲۰۰۳، کولن پاول، وزير خارجۀ ايالات متحده از شورای امنيت ملل متحد تقاضا نمود تا عليه عراق گام بردارد. او مدعی گرديد که صدام حسين سلاح تخريب جمعی دارد و پناه گاه تروريستهاست. بعداً ثابت گرديد که اين ادعا ها غير واقعی بوده است.

در چهاردهم فبروري سال ۱۹۴۲، در جريان جنگ جهاني دوم، يک برنامۀ جديد نشراتی ضديت با فاشيزم از طريق چهار ستيشن عمدۀ تلويزيون امريکا، پخش گرديد.

سلسلۀ اين پروگرام، تا سيزده هفته به اشتراک هنرمندانی مانند جيمز – ستيوارت، دگلس – فيربنس جنير، تيرون – پاور، دوام کرد. هدف اين پروگرام راديوئی تقويه و تشويق عساکر درگير جنگ بود.

ايالات متحده در جمع کشور های متحدين قرار داشت که برعليۀ رژيم نازی ميجنگيد.

در هيمن روز در سال ۱۹۸۹، آيت الله روح الله خامنه ئي، حکم مرگ سلمان رشدی، نويسندۀ برتانوی را، بخاطر نوشتن کتاب آيات شيطانی، صادر نمود.

در چهاردهم فبروری سال 2006 ، ايران گفت آنکشور کار غنی سازی يورانيوم را از سرگرفته است. و روسيه و فرانسه بصورت فوری از ايران خواستند تا کار روی برنامۀ غنی سازی يورانيوم را توقف دهد.

XS
SM
MD
LG