لینک های دسترسی

گردهمآیی جوانان طرفدار کرملين در ماسکو


به تعقيب پيروزی يقينی ديميتری مد فيدڤ در انتخابات روز يکشنبه روسيه، صد ها جوان طرفدار کرملين امروز دوشنبه در خارج سفارت ايالات متحده در ماسکو اجتماع و شادمانی کردند.

اعضاي گروه (جوانان ناشی) کلاه هايی را با شعار (روسيه به پيش) بسر نموده بودند.

بر روی يک شعار بزرگ خوانده ميشد که 'خانمهای امريکايي بايد فهمانيده شوند که چگونه شوربای گرم بپزند.'

اين جمله در اشاره به يک تبصرۀ تمسخر آمیز ماه گذشته رئيس جمهور پوتين بود که گفته بود، ناظرين غربي بايد بکار های خود شان بپردازند و خانمهای شان را ياد بدهند که چطور شوربای گرم بپزند.

XS
SM
MD
LG