لینک های دسترسی

واشنگتن و بيجنگ بمقابل انتخابات تايوان عکس العمل نشان دادند.


کانديد مخالف حکومت در انتخابات رياست جمهوري تايوان به آساني برنده شد و راي دهندگان با اکثريت فوق العاده زياد آرا دو همه پرسي را در مورد شموليت تايوان بملل متحد رد نمودند.

ما يينگ جيو، کانديد مخالف حکومت، مربوط حزب مليت پرستان که فارغ التحصيل يونيورستي هارڤارد است، در انتخابات رياست جمهوري با ۵۸٪ آرا برنده شد.

پروگرام مبارزات انتخاباتي او شامل بهبودي روابط با بيجنگ، بشمول معاهدۀ احتمالي صلح با چين بود.

بيجنگ و واشنگتن، بسرعت بمقابل نتايج انتخابات امروزي در تايوان عکس العمل نشان دادند.

در واشنگتن، جورج بش، رئيس جمهور گفت اين انتخابات فرصت تازه اي را براي دو جانب فراهم ميسازد تا بطور مسالمت آميزي داخل تماس شوند.

انتخابات امروزي شامل دو همه پرسي بود که خواستار نظر مردم در مورد شموليت تايوان به ملل متحد ميشد. هردو همه پرسي ناکام شد و حتي تعداد لازم راي دهندگان دران اشتراک نداشتند.

در بيجنگ، وسايل نشراتي دولتي گفت ناکامي همه پرسي نشان ميدهد که مردم از مفکورۀ استقلال تايوان پشتيباني نميکنند.

XS
SM
MD
LG