لینک های دسترسی

مصر و کنفرانس سران عرب در سوريه


مصر ميگويد حسني مبارک، رئيس جمهور آن کشور در کنفرانس سران کشورهاي عربي مجوزۀ هفتۀ جاري در دمشق اشتراک نخواهد کرد.

احمد ابوالغيت، وزير خارجۀ مصر امروز به آژانس خبرگزاري دولتي آن کشور گفت در عوض يک وزير پائين رتبۀ کابينه رياست هيئت مصر را بعهده خواهد داشت.

درين کنفرانس دو روزه که بروز شنبه آغاز مييابد، معمولاً رؤساي دول کشورهاي اشتراک کننده حضور بهم ميرسانند.

اين اقدام مصر به تعقيب يک اعلاميۀ روز سه شنبۀ لبنان منتشر شد که حاکي بود با آن کنفرانس سران مقاطعه مينمايد.

يک مقام حکومت لبنان گفت يکي از دلايل عمدۀ اتخاذ اين تصميم عدم توانائي پارلمان در انتخاب رئيس جمهور جديد ميباشد.

بروز دوشنبه، عربستان سعودي اعلام کرد که ملک عبدالله درين کنفرانس سران اشتراک نخواهد کرد، که نمايانگر اختلاف بين رياض و دمشق روي موضوع بحران لبنان ميباشد.

XS
SM
MD
LG