لینک های دسترسی

ایران نتائج انتخابات تهران را قبول کرده است


مقامات ايران نتايج انتخابات سي و شش منطقه را در سراسر کشور به شمول تهران تائيد نمودند.

عباس علي کدخدايي نطاق شوراي سختگراي نگهبان ميگويد که آن گروه اکنون صحت نتائج آراي بيش از صْد حوزه را از جمله ۲۰۷ حوزه تائيد ميکنند.

اصلاح طلبان در تهران خواستار شمارش مجدد آراي انتخابات پارلماني که در همين ماه صورت گرفت گرديده اند.

کانديد هاي محافظه کار ۱۹ کرسي را از جمله سي کرسي پارلماني تهران در اولين دور راي دهي بدست اوردند.

اصلاح طلبان اميد وارند که کرسي هاي باقي مانده را در دوره دوم راي دهي بدست اورند. اصلاح طلبان در سرتا سر ايران تا کنون ۴۰ کرسي را از جمله ۲۹۰ کرسي بدست اورده اند که عين تعدادي است که انها قبلا هم بدست داشتند.

محافظه کاران ميگويند که انها توقع دارند که سه بر چهار اکثريت را بدست داشته باشند انتخابات مجدد براي بيست و پنجم اپريل تعين شده است.

XS
SM
MD
LG