لینک های دسترسی

مخالفين حکومت زمبابوي بمقابل شمارش مجدد آرا اعتراض ميکنند


گروۀ عمدۀ مخالف حکومت زمبابوي ميگويد بمقابل هدايت براي شمارش مجدد قسمي آراي انتخابات عمومي ماۀ گذشته اعتراض قانوني خواهد کرد.

جنبش براي تغير ديموکراتيک امروز گفت اعتراض خود را بروز سه شنبه بمحکمه ارائه خواهد نمود و در مورد همکاري نکرده و نتايج شمارش مجدد را نخواهد پذيرفت.

اين مقامات، بشمول وکيل قانوني حزب، کميسيون انتخابات زمبابوي و حزب حاکم زانو پي اف را متهم ميکند که بمنظور بقدرت نگهداشتن رابرت موگابي، رئيس جمهور و پشت پا زدن به ارادۀ ملت اين شمارش مجدد آراء را هدايت داده است.

نشريۀ دولتي سندي ميل ميگويد کميسيون انتخابات شمارش آراي ۲۳ حوزۀ مورد مناقشه را هدايت داده است. کميسيون انتخابات زمبابوي نتايج انتخابات رياست جمهوري را که بيش از دو هفته قبل برگزار شده بود، اعلام نکرده است.

نتايج پارلماني نشان ميدهد که جنبش براي تغير ديموکراتيک کنترول مجلس سفلي پارلمان را از حزب زانو پي اف گرفته است.

XS
SM
MD
LG