لینک های دسترسی

عسکر حافظ صلح در هيتی کشته شد


مقامات ملل متحد در هيتي ميگويند در پورت او پرنس، پايتخت هايتي که مردم عليۀ ازدياد در قيم مواد غذائي مظاهره ميکنند، يک فرد پوليس ملل متحد بضرب گلوله کشته شد.

شاهدان عيني ميگويند اين عسکر نايجريائي حافظ صلح که براي همکارانش در يک ماموريت پوليس مواد غذائي ميبرد، بروز شنبه از موترش کشانيده شده و بضرب گلوله کشته شد.

پورت او پرنس در روزهاي اخير صحنۀ شورش ها بخاطر قيم مواد ارتزاقي بوده و احتجاج کنندگان بکرات با قواي حافظ صلح و پوليس محلي تصادم نموده اند.

قبلاً بروز شنبه باوجود اينکه رئيس جمهور هايتي ۱۵٪ کاهش در قيم خوراکه را اعلام کرد، پارلمان از ژاک ادوارد الکسس، صدراعظم سلب اعتماد نمود.

XS
SM
MD
LG