لینک های دسترسی

Breaking News

انتقال مشعل المپيک در هند باوجود خاتمه يافت.


انتقال مشعل المپيک در دهلي جديد، پايتخت هند در حالي خاتمه يافت که احتجاجات ضد چين در بخش هائي ازان کشور براه افتاد.

در حدود ۱۵۰۰ تن از منسوبين امنيتي براي جلوگيري از خشونت در امتداد مسير ۲۳۰۰ متري انتقال مشعل توسط ورزشکاران و ساير مشاهير، گماشته شده بودند.

مقامات هندي مصافۀ انتقال مشعل را در دهلي جديد کوتاه ساخته و دسترسي عامه را به آن محدود ساختند. يک دستۀ افراد امنيتي چين مشعل را محاصره کرده بودند.

پوليس هند ميگويد بمنظور عقب زدن ده ها احتجاج کننده که کوشش کردند خود را بمشعل برسانند، مجبور شدند از قوۀ خفيف کار بگيرند.

قبلاً در طول روز، هزاران تن از تبتي ها در سراسر دهلي جديد، بمنظور تبارز وقايع در ميهن شان، آنچه را دوش موازي خواندند، براه انداختند.

XS
SM
MD
LG