لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم عراق ميگويد همۀ جناح هاي سياسي دوباره بحکومت ميپيوندند.


نوري المالکي، صدراعظم عراق ميگويد مصالحۀ ملي مؤفق بوده است و همۀ بلاک هاي سياسي مجدداً بحکومت مي پيوندند.

دفتر آقاي مالکي امروز بعد ازان بيانيه اي را صادر نمود که صدراعظم با ديويد مليبند، وزير خارجۀ برتانيه ملاقات کرد. او طي يک سفر بدون اطلاع قبلي در بغداد است.

جناح هاي سياسي اي که از حکومت خارج شده اند تا بحال تبصره اي نکرده اند.

بزرگترين بلاک سياسي سني عرب ها موسوم به جبهۀ وفق، در ماۀ آگست از حکومت آقاي مالکي خارج شده گفت حکومت تحت رهبري شيعيان او براي اقليت هاي سني امتيازات کافي نميدهد.

و يک حزب شيعۀ وفادار به مقتدي الصدر، ملاي تندرو شيعه يک سال قبل حکومت را ترک کرد زيرا آقاي مالکي تاريخي را براي خروح عساکر خارجي از عراق تعيين نکرد.

اين خروج گروه ها از حکومت کوشش براي حل و فصل تشنجات بين جوامع سني و شيعۀ عرب عراق را مانع گرديده است.

XS
SM
MD
LG