لینک های دسترسی

وزارت خارجۀ امريکا: القاعده در مناطق قبايلي پاکستان مجدداً احياء شده است


ايالات متحده ميگويد القاعده بعضي از قابليت هاي عملياتي ماقبل ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ خود را در مناطق دوردست قبايلي سرحدي پاکستان مجدداً احيا کرده است.

وزارت خارجه در گزارش سالانۀ خود در مورد دهشت افگني جهاني ميگويد القاعده از بي ثباتي در منطقۀ سرحدي افغانستان و پاکستان و همچنان آتش بس تحت ميانجي گري اسلام آباد که در نميۀ اول سال ۲۰۰۷ برقرار بود، استفاده کرده است.

وزارت خارجه ميگويد القاعده در صدد کسب اسلحۀ تخريب و تاثير جمعي است تا حد اعظم خساره را بر کساني که سر راۀ آن قرار ميگيرد، وارد نمايد.

گزارش حاکيست که القاعده و شبکۀ متحد آن در سال ۲۰۰۷ بزرگترين تهديد براي ايالات متحده و متحدين آن بود.

گزارش حاکيست که در افغانستان، طالبان همراه با ساير گروه هاي شورشي و دسته هاي جنايت کار، که بعضي ازانها با القاعده و تمويل کنندگان دهشت افگني در خارج کشور واقع هستند، هنوز هم يک تهديد است.

اين گزارش ايران را مهمترين دولت حامي دهشت افگنان خوانده ادعا ميکند که يک عنصر مهم استراتيژي امنيت ملي ايران قابليت آن کشور در کنترول عمليات دهشت افگني در خارج ميباشد.

XS
SM
MD
LG