لینک های دسترسی

Breaking News

مخالفين حکومت زمبابوي بمنظور اتخاذ تصميم روي دور دوم انتخابات تشکيل جلسه داده است.


حزب عمدۀ مخالف حکومت زمبابوي تشکيل جلسه داده است تا تصميم بگيرد که آيا مورگن چينگراي، رهبر حزب در دور دوم انتخابات رياست جمهوري اشتراک کند يانه.

جنبش براي تغير ديموکراتيک، حزب مخالف حکومت زمبابوي نتايج رسمي انتخابات رياست جمهوري تاريخ ۲۹ مارچ را، که از مدتي انتظار آن ميرفت، رد کرده است. اين نتايج نشان ميدهد که آقاي چينگراي، رابرت موگابي، رئيس جمهور را شکست داده ولي اکثريت آرا را که از دور دوم جلوگيري ميکند، بدست نياورده است.

اگر آقاي چينگراي در دور دوم انتخابات اشتراک نکند، آقاي موگابي خودبخود براي يک دور ديگر انتخاب ميگردد.

تنداي بيتي، منشي عمومي جنبش براي تغير ديموکراتيک بروز جمعه در افريقاي جنوبي طي صحبتي با خبرنگاران، کميسيون انتخابات را متهم کرد که ده ها هزار راي آقاي چينگراي را بسرقت برده است. بيتي گفت آقاي چينگراي بايد برنده اعلام شود و اشاره کرد که اگر آقاي موگابي بشکست خود اعتراف کند، حزب او مايل است يک حکومت وحدت ملي را تشکيل دهد.

XS
SM
MD
LG