لینک های دسترسی

نمايندگان دلاي لاما با مقامات چيني ملاقات کردند


حکومت تبعيدي تبت ميگويد دو نمايندۀ آن حکومت در مساعي جهت بميان آمدن صلح در تبت و مناطق تبتي چين، در شهر شين ژين در نزديک هانگ کانگ با مقامات چيني ملاقات کردند.

جزئيات اين ملاقات امروزي افشا نشده است. قبلاً در طول روز، هوجينتاو، رئيس جمهور چين گفت اميد وار است که مذاکرات با نمايندگان دلاي لاما، رهبر روحاني تبت، مفيد ثابت شود.

آقاي هو بخبرنگاران جاپاني در بيجنگ گفت که اميدوار يک نتيجۀ مثبت ازين ملاقات است. رهبر چين به پيشواز سفر مجوزۀ روز سه شنبه اش به توکيو، کنفرانس مطبوعاتي اي داير کرده بود.

وسايل نشراتي چين ملاقات امروزي را، که اولين ملاقات بعد از احتجاجات ماۀ مارچ منطقۀ تبت بود، گزارش نداد.

XS
SM
MD
LG