لینک های دسترسی

عدم اجازهٌ کارگران امدادى بين المللى از طرف رهبران نظامى برما


رهبران حکومت نظامى برما فشار روز افزون بين المللي را جهت اجازهٌ دادن به کارگران امدادي بين المللي به ورود به آنکشور رد نمودند.

اين خبر امروز سه شنبه در روزنامهٌ (نيو لايت آف ميينمار) به نشر رسيد.

سو تاين، آمر قواي بحري برما گفت آنکشور هنوز به عملهٌ نجات باتجربه نياز ندارد. وي گفت ضرويات مردم که از اثر طوفان هاي (نرگس) متاثر گرديده اند تا حد امکان بر آورده شده است.

جامعهٌ بين المللي از پاسخ حکومت نظامي برما در برابر اين حادثه نا اميد شده است.

حکومت برما مي گويد در حدود سي و يک هزارو نه صد نفر در اين حادثه تلف گرديده و تقريباً سي هزار نفر ديگر مفقود الاثر ميباشند.

ملل متحد مي گويد در حدود دومليون نفر در برما به کمک هاي عاجل ضرورت دارند.

XS
SM
MD
LG