لینک های دسترسی

فلم مستند مزرعه شوم - بیانگر واقیعت های درد ناک در افغانستان!


نشانه های وجود دارد که افغانستان از تاریکی بیرون شده و بسوی دموکراسی گام نهاده است.

اما اینکشور هنوز از داخل به محاصره میباشد: جنگ با شورشیان طالب، فساد شدید اداری، افزایش رقم اعتیاد در بین زنان و اطفال، و رونق تجارت غیرقانونی چندین میلیارد دالری مواد مخدر.

XS
SM
MD
LG