لینک های دسترسی

بررسی وضع در افغانستان: مصاحبه با معاون سابق وزارت خارجه امریکا


مصاحبه با کارل اندرفورت، کارشناس امور بین المللی و سابق معاون وزارت خارجه ایالات متحده در مورد وضع افغانستان و همچنان نحوه کار و مسولیت جامعه جهانی در قبال افغانستان.

آقای اندرفورت، با بررسی عمومی از افغانستان میگوید: دولت افغانستان آنگونه که باید برای مردم آنکشور کمک میکرد و دامنه صلاحیت خود را تا مناطق دوردست در آنکشور گسترش میداد، موفق نبوده که به عقیده وی جامعه جهانی نیز افغانستان را برای نیل به این اهداف، طوریکه لازم بود، کمک نکرده است.

با تذکر از مشکلات موجوده در افغانستان، آقای اندرفورت میگوید جای خوشبختی این است که جامعه جهانی در قبال افغانستان احساس مسولیت میکند و تا زمانیکه مردم افغانستان خواسته باشد دنیا در کنار آنها بوده آنها را کمک مینماید.

"با زمان، تعهد و منابع میتوان بر مشکلات غلبه کرد."

در رابطه به سوالی که چرا امنیت در افغانستان روبه بهبود نبوده و سطح کشت کوکنار نیز بلند میرود، آقای اندرفورت میگوید: هیچ کسی نمیتواند جواب جامع برای این سوال داشته باشد، ولی او میگوید جامعه جهانی اکنون این مشکل را درک نموده و بدین نتیجه رسیده است که تنها عملیات نظامی راه حل نسیت و باید تاکید بیشتر روی مصالحه سیاسی صورت گیرد و بخاطر کم ساختن کشت کوکنار باید اول روی کشت بدیل کار شود. زیرا اکنون کشت کوکنار یگانه راه امرار معاش برای بقای حیات فامیل های دهقان افغان است.

آقای اندرفورت میگوید ثبات و عدم ثبات در افغانستان ربط مستقیم بر وضع در پاکستان دارد و اکنون مناطق قبایلی سرحد با افغانستان جای مصون برای طالبان افغانستان، گروه های دهشت افگن و طالبان پاکستانی تبدیل شده است.

او میگوید دولت افغانستان و پاکستان درین اواخر با تاسیس مراکز استخباراتی همکاری های نظامی را آغاز کرده اند، ولی آقای اندرفورت تاکید میکند که هر دو دولت باید همکاری های سیاسی را نیز بیشتر سازند.

"آنها باید با همکاری دوجانبه با این مشکل معامله نمایند."

آقای اندرفورت نقش ایران را بحیث یکی از همسایگان افغانستان در تامین صلح و امنیت در افغانستان حیاتی عنوان کرده میگوید ایران میتوان نقش مثبت و یا منفی داشته باشد، ولی او میگوید ایالات متحده، ایران و افغانستان باید منافع های مشترک را جستجو کنند.

آقای اندرفورت میگوید بعد از انتخاب رئیس جمهور جدید در ایالات متحده که از حزب دموکرات و یا جمهوری خواه باشد، هر دو حزب در مورد افغانستان متعهد اند و برخلاف عراق هیچ مشکل و یا خلاف نظر روی کمک و موجودیت ایالات متحده در افغانستان وجود ندارد.

در رابطه به اینکه جامعه جهانی و بخصوص اداره جدید ایالات متحده بعد از انتخابات با چه چالش های در افغانستان روبرو می باشد، آقای اندرفورت میگوید بزرگ ترین چالش همکاری با حکومت کابل بعد از انتخابات در آنکشور میباشد زیرا بعد از انتخابات تعغیرات سیاسی زیادی در آنکشور رونما خواهد شد و به عقیده وی نگهداشتن مشروعیت دولت کابل که مبتنی بر رضاعیت مردم افغانستان باشد، مشکل خواهد بود.

کارل اندرفورت میگوید جامعه جهانی در بخش های تربیه پولیس، اردو، اصلاحات اداری و قضائی برای از بین بردن فساد اداری کار میکند و او امید واری بروزی نمود که صلح، ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان تامین باشد و در آن زمان جامعه جهانی برای مردم افغانستان بگوید که بدون حضور نیرو های ما در خاک افغانستان ما میخواهیم دوست افغانستان باشیم.

XS
SM
MD
LG