لینک های دسترسی

در اثر يک انفجار، حد اقل پنج عسکر در موگه ديشو کشته شدند


شاهدان عيني مي گويند در اثر يک انفجار، حد اقل پنج عسکر در موگه ديشو پايتخت سوماليا کشته شده است.

باشندگان محل مي گويند پس از حملهٌ امروزي اجساد سه عسکر ايتوپيائي و دو عسکر سومالي را ديدند که در روي سرک افتيده بود.

شاهدان مي گويند عساکر ايتوپيائي پس از انفجار، به گلوله باري آغاز نمودند. در جنگ هاي بيشتر از يکسال، هزاران نفر سوماليائي کشته و صدها هزار نفر ديگر مخصوصاً از موگه ديشو بي جا شده اند.

مذاکرات صلح در (جي بوتي) هفته قبل بدون اينکه به نتيجهٌ برسد خاتمه يافت.

XS
SM
MD
LG