لینک های دسترسی

بش در جمع آوري اعانه، جان مکين، کاندید رياست جمهوري را کمک مينمايد


رئيس جمهور بش در جمع آوري اعانه براي جان مکين کاندید رياست جمهوري از حزب جمهوري خواه که در اين اوخر از بش بخاطر عدم محبوبيتش در بين مردم فاصله گرفته است، کمک مينمايد.

رئيس جمهور بش امروز سه شنبه در شهر فينکس ايالت اريزونا در يک محفل جمع آوري پول که جان مکين نيز در آنجا حضور خواهد داشت اشتراک مينمايد. خبرنگاران اجازهٌ ورود به اين محفل را ندارند.

در حاليکه جان مکين از تصميم رئيس جمهور بش در جنگ عراق پشتيباني نمود، در مورد موضوعات ديگر با رئيس جمهور بش اختلاف نظر دارد، مثل گرم شدن کرهٌ زمين که مي گويد رئيس جمهور بش در زمينه کاري را انجام نداد.

بارک اوباما که در مبارزات نامزدي رياست جمهوري حزب دموکرات سبقت دارد مي گويد مشي هاي جان مکين مثل مشي هاي رئيس جمهور بش است.

XS
SM
MD
LG