لینک های دسترسی

سفر معین وزارت خارجه ایران به افغانستان و مذاکرات شان با تاجکستان


سفر شيخ عطار، معين وزارت خارجۀ ايران، به افغانستان.

بخش انترنتئ آسيا ايران: عليرضا شيخ عطار، معين وزارت خارجۀ ايران بکابل مواصلت کرده بود.

از بدو تقرر وي منحيث معين وزارت خارجۀ ايران، اين اولين ديدارعطار از افغانستان بود. وي قبل بر اين، در هنگام تصدي اش بحيث معين وزارت خارجه براي امور اقتصادي از افغانستان ديدن کرده بود.

مذاکرات سه جانبه، پس از توافق در بين وزراي خارجۀ این سه کشور در دوشنبه پايتخت تاجکستان، انعقاد خواهد یافت.

افغانستان بمقابل مشئ خارجئ ايران، موقف خاصي داشته است. روي اين منظور، ايران تصميم بدين گرفت تا چنين مذاکراتي را ترتيب نمايد.

بخش انترنتئ آسيا ايران ميگويد: ايران، افغانستان و تاجکستان در عین منطقه جغرافيائي واقع شده اند و بصورت قابل ملاحظه فرهنگ و زبان مشترک دارند.

مزيد بر آن که افغانستان و ايران ، ۹۴۰ نقطۀ علامه گذارئ سرحدي دارند، آنها از علايق سياسئ بسيار نيکی هم برخور دار اند.

ضمنا ايران يک قرضۀ ۲۵۰ دالرئ بدون ربح را به منظور باز سازي به افغانستان پرداخته است. و مزيد بر ميزبانئ سه مليون پناهندۀ افغان در خاک خود، ايران در حدود ۶۰ مليون دالر کمکهاي بشري به افغانها فراهم کرده است.

XS
SM
MD
LG