لینک های دسترسی

صد ها هزار پایه کمپیوتر لپ تاپ به کودکان فقیر جهان


یک موسسه خیریه در این آواخر صد ها هزار پایه کمپیوتر لپ تاپ را که به نام لپ تاپ های صد دالری، به اطفال فقیر مساعدت نموده است.

گرچه ارزش اصلی این لپ تاپ ها بیشتر از صد دالر میباشد، اما موسسهء غیر انتفاعی موسوم به یک لپ تاپ به هر طفل، آرزو دارد تا تعداد بیشتر آنرا بر اطفال بی بضاعت تقسیم نماید.

قرار است شاگردان شش هزار مکتب در پیرو از این گونه لپ تاپ ها مستفید شوند. نیکولاس نیگروپونته بنیانگذار این پروژه، برای نخستین بار سه سال قبل، طی مراسم پرشوری، آغاز به این کار کرد.

مقصد این پروژه ساخت کمپیوتر صد دالری و اهدا آن به میلیون ها طفل فقیر در جهان میباشد.

این لپ تاپ ها بیشتر از قیمت متوقعه، حدود ١٨٧ دالر است، اما نیگروپونته خوشبین آنست که با ارزان شدن پرزه جات کمپیوتر، هدف تعیین شده که همانا قیمت صد دالر میباشد، بدست آید.

در مکتب اپوستول سانتیاگوی پیرو، شصت پایه لپ تاپ، در دست بسیاری از اطفال، مثل بازیچهء معلوم میشدند.

سرمعلم مکتب میگوید: "شاگردان یک وسیلهء قوی در اختیار دارند، اما اطفال فکر میکنند آنها بازیچه اند. در حالیکه این لپ تاپ ها یک وسیلهء نیرومند معلوماتیست.‏" ‎

معلمان میگویند، امید وارند که این لپ تاپ ها اطفال را در رهایی از فقر و تنهایی که در جهان روبه انکشاف مروج است، کمک نماید.

XS
SM
MD
LG