لینک های دسترسی

فوتبال موضوع اصلی نمایشگاه تجارتی و توریزم افریقای جنوبی در شهر دوربن


امسال هیجان فوتبال موضوع اصلی نمایشگاه تجارتی و توریزم افریقای جنوبی در شهر بندری دوربان بود.

برگزار کنندگان جام جهانی فوتبال 2010 اقداماتی اصلی را دربرطرف کردن هر گونه تردیدی درباره آمادگی این کشور برای میزبانی فوتبال تا دوسال آینده آغاز کرده است.

دنی جوردان، رییس کمیته برگزار کننده این نمایشگاه به تقریبا 500 خبرنگار گفت کار ساختمان 10 ورزشگاهی که برای مسابقات فوتبال مورد استفاده قرار خواهد گرفت، قبل از زمان تعیین شده می باشد.

ورزشگاه ماسیس مابهیبا یکی از چندین عمارت های جدید است که با سعی وتلاش درحال ساختمان است و کار روی کمان به ارتفاع یکصد متر آن آغاز یافته است که سقف این ورزشگاه را نگه می دارد.

این استدیدیوم مرکز یک شهر ورزشی خواهد بود که برخوردار از استیشن خط آهن مربوط به خودش و یک پارک تفریحی کنار ساحل خواهد بود.

ستدیدیوم شهر کیپ تاون نیز با طرح جدید درمنطقه گرین پوینت درحال ساخت است. این محل در میان سواحل مشهور آن کشور و کوه تیبل واقع است.

درهشت شهر دیگر ورزشگاه ها در حال ساختمان و یا درحال تعمیر هستند. از این جمله ورزشگاه شهر ژوهانسبورگ است که میزبان مسابقات نهایی خواهد بود.

افریقای جنوبی درقسمت حمل و نقل درحال مصرف کردن چندین ملیارد دالر برای انتقال درحدود 400 هزار هواداران فوتبال است که انتظار می رود در این رویداد ورزشی بزرگ شرکت نمایند.

صنعت چندین ملیارد دالری توریزم افریقای جنوبی نیز درحال آماده ساختن برای نیازمندی های این رویداد است.

مو اِکِیتسی موسولا، رییس توریزم افریقای جنوبی می گوید توقع می رود ده ملیون توریست به خاطر این رویداد ورزشی از افریقای جنوبی دیدن کنند و کشورش یک نمونه از تجربه بی نظیر را ارائه خواهد کرد.

برخی ازتیم ها در کشورهای مجاور تمرینات شان را انجام خواهند داد و اینها نیز جذب توریزم را تحریک می نماید.

XS
SM
MD
LG