لینک های دسترسی

صدر  اعظم برتانيه  - اعلان اعزام قوای بیشتر به افغانستان


جورج بش رئيس جمهور ايالات متحده درمورد دو مسئلۀ کليدي ازديادعساکر در افغانستان و آوردن فشار بيشتر بر ايران پشتيباني برتانيه را بدست آورد.

پالا ولفسن خبرنگار صداي امريکا گزارش ميدهد که رئيس جمهور خبرهاي دلخوش کننده اي از گوردن برون صدراعظم برتانيه شنيد. سفر وداعيۀ جورج بش رئيس جمهور امريکا با خبر مثبتي به قصر سفيد خاتمه يافت.

گوردن برون صدراعظم برتانيه در کانفرانس مطبوعاتي مشترکي که بعد از مذاکراتش با رئيس جمهور امريکا در لندن داير گرديد اعلان نمود که برتانيه دارائيهاي بزرگترين بانک ايران را غير قابل استفاده خواهد ساخت.

و در عين زمان به تهران هوشدار داد اگر توقف غني سازي يورانيوم را رد نمايد، آنکشور با تعذيرات بيشتر اقتصادي مواجه خواهد گرديد.

بش: "اگر ايران از فيصله هاي متحدانه و پيشنهادات ما مبني بر مشارکت را ناديده بگيرد، ما راه ديگري جز تقويۀ تعذيرات نداريم. بناءً برتانيه از اروپا تقاضا مينمايد و اروپا به آن موافقت خواهد نمود که برخلاف ايران تعذيرات بيشتر اتخاذ گردد."

صدراعظم برتانيه همچنان فرستادن بيشتر قوا به افغانستان را اعلام نمود. يکي از خبرنگاران در کانفرانس مطبوعاتي بعداً سوال نمود پس جهت بوجود آوردن توازن، برتانيه قواي نظامي اش را از بصر در عراق بيرون خواهد کشيد يا خير؟ او در جواب گفت.

بروان: "نميتوان تعداد عساکر در دو کشور را تبادله نمود. در عراق بايد کاري انجام يابد که من آنرا توضيح نموده ام. و کارهائي در افغانستان موجود است ک بايد انجام يابد و به اين کار ادامه ميدهيم."

رئيس جمهور امريکا ازين خبر استقبال نموده گفت گوردن برون با وجود فشار داخلي که عساکر آنکشور از عراق اخراج گردد، به تعهداتش عمل ميکند.

بش: "او در عراق عساکر بيشتراز توقع را برجا گذاشت. و مثل من، ما تصاميم مانرا نه به اساس تقسيم اوقات ساختگي که سياست بازيها توصيه مينمايد بلکه به اساس وضع در جبهه وتوصيه قوماندانان، اتخاذ مينمائيم."

گوردن برون همچنان اظهار داشت به رابرت موگابي نبايد اجازه داد که يک دور ديگر رياست جمهوري را بربايد.

برون:"به همين دليل ما از زمبابوي تقاضا مينمائيم که به نمايندۀ مدافع حقوق بشر ملل متحد اجازه بدهد تا از زمبابوي ديدن نمايد و ناظرين بين المللي از تمام نقاط جهان را که جهت آزاد و عادلانه بودن انتخابات آماده خدمت اند، قبول نمايد."

هردو رهبر همچنان وضع در برما، قيمت جهاني نفت، تجارت و جنگ عليه دهشت افگني را در مذاکرات شان بحث نمودند.

در بخش سوالات خبرنگاران از آقاي بش در مورد تهديد حامد گرزي رئيس جمهور افغانستان مبني بر فرستادن عساکر جهت هدف قرار دادن دهشت افگنان به داخل سرحدات پاکستان سوال شد.

رئيس جمهور از هردوجانب خواستار آرامش شده و جهت کاستن کشيدگي ها پيشنهاد هرگونه کمک را نمود.

بش: "اين به نفع هيچ کسي نخواهد بود که دهشت افگنان براي فعاليت شان پناه گاهي داشته باشند. واضحاً وضع درانجا رنج آور است."

جورج بش و گوردن برون از لندن به بلفاست سفر نمودند تا پشتيباني شانرا از جريان صلح آيرلند شمالي نشان بدهند.

رئيس جمهور بش درين سفر وداعيۀ بر علاوه برتانيه از سلوڤينيا، جرمني، ايطاليا و فرانسه ديدن نمود و بلفاست آخرين نقطۀ توقف او در اروپا بود.

XS
SM
MD
LG