لینک های دسترسی

اسرائيل - موافقه آتش بس با گروۀ تندرو حماس


اسرائيل بمنظور خاتمه بخشيدن بجنگ در اطراف باريکۀ غزه، بيک آتش بس با گروۀ تندرو حماس توافق نموده است.

يک مامور وزارت دفاع اسرائيل امروز بعد از بازگشت از مذاکرات با ميانجي هاي مصري در قاهره گفت که بيک تفاهم نايل شده است.

مقامات حماس و مصر اين توافق را يک روز قبل اعلام نموده گفتند که بساعت شش صبح بوقت محل مرعي الاجرا خواهد شد.

در غزه، اسمعيل هنيه، رهبر حماس گفت همۀ جناح هاي فلسطيني موافقه نموده اند که از آتش بس پيروي کرده و حملات راکت را بر اسرائيل متوقف سازند. در بدل آن، اسرائيل حملات نظامي و هوائي را بر غزه متوقف ميسازد.

اما در ساعات قبل از آغاز متارکه، اردوي اسرائيل گفت تندروان فلسطيني به شليک راکت بسوي جنوب اسرائيل ادامه دادند. در حملات امروزي از تلفات يا جراحاتي گزارش داده نشد

XS
SM
MD
LG