لینک های دسترسی

موگابي ميگويد مخالفين بايد او را منحيث رئيس جمهور بپذيرند.


رابرت موگابي، رئيس جمهور زمبابوي ميگويد اگر مخالفين ميخواهند روي ختم بحران سياسي زمبابوي مذاکره کنند، بايد او را منحيث رهبر کشور بپذيرند.

آقاي موگابي امروز بعد از بازگشت از کنفرانس سران افريقا در ميدان هوائي هراري صحبت کرد. کنفرانس سران افريقا از زمبابوي تقاضا نمود تا در قبال انتخاب مجدد مورد مناقشۀ آقاي موگابي، يک حکومت وحدت ملي را تشکيل بدهد.

آقاي موگابي امروز اظهار داشت گفت و شنود را ميپذيرد ولي جنبش براي تغير ديموکراتيک مخالف حکومت بايد او را منحيث رئيس جمهور بشناسد.

اين رهبر ديرينۀ زمبابوي در ميدان هوائي از جانب هزاران تن از پشتيبانانش استقبال شد.

مورگن چنگيراي، رهبر مخالفين از دور دوم انتخابات تاريخ ۲۷ جون بخاطر آنچه او خشونت منظم عليۀ پشتيبانانش خواند، دست کشيد. او در هفتۀ جاري بصداي امريکا گفت تا وقتي خشونت متوقف نشده با حکومت داخل مذاکره نخواهد شد.
XS
SM
MD
LG