لینک های دسترسی

سيلاب هاي مهلک موسمي در بنگلاديش و هند


مقامات در بنگلاديش ميگويند باران هاي شديد باعث آب خيزي در منطقه شده و حد اقل چهار نفر را هلاک ساخته است.

از تلفاتي در شمال هند نيز گزارش داده شده است. مقامات در بنگلاديش ميگويند چهار نفر امروز در جريان سيلاب و آب خيزي در منطقۀ تکناف در کاکس بازار هلاک شدند.

در ساير بخش هاي آن کشور لغزش زمين و آب خيزيها و سيلاب ها رخ داد که در نتيجه هزاران نفر را بيجا ساخت.

روز پنجشنبۀ گذشته حد اقل نه نفر در تکناف هلاک شدند.

باران هاي موسمي همچنان باعث سيلاب و آب خيزي و لغزش زمين در ايالات آسام و اترپرديش هند شد که در نتيجۀ آن يک عدۀ زياد مردم بيخانمان شدند.

XS
SM
MD
LG