لینک های دسترسی

جهان در ماه جولای  - برخی از  وقايع عمده در تاریخ


در ۱۲ جولاي سال ۱۲۹۰ يهوديان از برتانيه بنابه فرمان ادوارد اول پادشاه انگلستان اخراج شدند.

در سال ۱۷۸۵ اولين پروازحامل انسان با استفاده از بالون گاز در هالندانجام يافت.

در سال ۱۸۴۳جوزف سمت رهبر مورمن ها گفت که خدواند داشتن چندين زن را براي يک مرد درست ميداند.

در ۱۲ جولاي۱۸۵۹ماشين ساختن خريطه هاي کاغذي بنام وليام گوديل در ايالت مسه چوستس ثبت شد.

در سال ۱۸۷۸شيوع يکنوع تب در ايالت نيو اورليز امريکا آغاز يافت و ۴۵۰۰ نفر را تلف ساخت.

در سال ۱۹۰۲ پارلمان اطريش قدرت عايدات ماليات را تصويب نمود.

در سال ۱۹۱۲«ملکه اليزابت» که اولين فلم فچري خارجي بود در شهر نيويارک بنمايش گذاشته شد.

در سال ۱۹۱۸ يک کشتي جنگي جاپاني در خليج توکاياماانفجار کرد وباعث کشته شدن ۵۰۰ نفر گرديد.

در سال ۱۹۲۸اولين مسابقۀ تلويزيوني تينس نمايش داده شد.

در سال ۱۹۳۳ کانگرس ايالات متحده ۳۳ سنت في ساعت مزد مقدماتي را تصويب کرد.

در سال ۱۹۳۵ بلژيم اتحاد شوروي را برسيمت شناخت.

در سال ۱۹۴۳ جنگ تانک با تانک در پروچوروواکاي روسيه نازي ها را شکست داد و حدود ۱۲۰۰ نفر را کشت .

در همين روز ۱۲ ام جولاي سال ۱۹۵۴ رئيس جمهور ايزنهاور پلاني را براي اعمار يک شاهراه بين ايالات امريکا پيشنهاد کرد.

در سال ۱۹۵۴وزير صحت امريکا سگرت کشيدن را با سرطان شش ارتباط داد.

در سال ۱۹۵۷ دوايت ايزنهاور اولين رئيس جمهور امريکا بود که با طيارۀ هليکوپتر پروزا کرد.

در سال ۱۹۶۸ اتحاد شوروي وقت آزمايش ذروي را در شرق قزاقستان انجام داد.

درسال ۱۹۹۶ مايکل جوردن ستارۀ باسکتبال امريکا قرار داد يک سالۀ ۲۵ مليون دالري را با انجمن ملي بسکتبال امضا نمود.

ودر همين روز در سال ۲۰۰۶ اسرائيل در واکنش به اختطاف عساکر اسرائيل توسط حزب الله به لبنان تهاجم کرد.

--------------------------------------

يکصد و نزده سال قبل، بتاريخ هشتم ماه جولاي سال ۱۸۸۹والستريت – ژورنال يا مرکز بانکها و سرمايه داران نيويارک، نخست بنام (داوجونز- اند- کمپني) توسط چارلز داو، ادوارد- جونس و چارلز-برجسترسر، ايجاد گرديد.

دفتر وقايع اوليۀ روزانه، قيم اسهام واسناد بها دار از قبيل اوراق قرضه و تعهد نامه هاي گمرکي را در بازار اسهام نيويارک، نشان ميداد. اما اکنون روزانه امورمالي و اخبار ملي و بين المللي شرکتها را همراه با يک جريان جهاني بيشتر از دومليون پول رايج، انتشار ميدهد.

در همين ماه در سال دوهزارميلادي، آخرين کتاب هري – پاتر، منتشرگرديده و براي نخستين بار، همزمان در دوطرف اوقيانوس اطلس انتشاريافت.

اين چهارمين کتاب درسلسله سريال هاي هفت گانۀ هري پاتراست که درمراحل نخستين، بيشتر از پنج مليون آن درمغازه هاي کتاب فروشي در معرض فروش قرار ميگرد و يک تعداد زياد کتاب فروشي ها تا نيمه شب بازبودند، تا علاقمندان سريال، کاپي هاي آنرا بدست آورند.

در هشتم ماه جولاي سال ۱۹۸۷، به تعقيب حملات تروريست هاي سیک بر يک بس مساف ربرهندو، که هفتادو دو کشته بجاگذاشت، قواي نظامي هند، بخاطر جلوگيري از عکس العمل شديد هندو ها برسیکها، ملاقات ها و صحبت هاي گروهي عامه را در شهر چانديگر، منع قرارداد.

در دهم جولای سال ۵۵۲ ميلادی، اولين تقويم امريکايی ترتيب گردید.

در سال ۱۶۵۲ برتانيه جنگ با هالند را که همچنان بنام نيدر لند نيز ياد ميشود، اعلام کرد.

در سال ۱۸۱۰ جسد ناپليون، امپراطور فرانسه، از هالند بفرانسه انتقال داده شد.

در همین ماه در سال۱۹۱۳ ، ۱۳۴ درجۀ حرارت فارنهايت که ۵۷ درجۀ سانتي گراد ميشود، در مرزعۀ کرين لند کليفورينا، ثبت کرد.

در جولای سال ۱۹۱۸ جمهوريت سوسياليست فدرالي شوروي تشکيل شد.

در سال ۱۹۲۵ تاس، آژانس رسمي خبر رساني اتحاد جماهير شوروي وقت تشکيل شد.

در سال ۱۹۳۸ ، هاوارد هيوز در ۹۱ ساعت با طياره اش به سرتا سر جهان گردش کرد.

در سال ۱۹۴۰طيارات آلمانی کشتي های برتانيايی را در کانال مورد حمله قرار داد.

در همين سال جنگ برتانيه در حالي آغاز شد که قواي نازی آلمان از هوا ۱۱۴ روز مورد حمله قرار گرفتند.

در سال ۱۹۵۶ ايالات متحده آزمايش اتمی سری ذروی را در جزيرۀ بيکيي انجام داد.

در سال ۱۹۵۸ اولين ميتر پارکنيگ در برتانيه نصب شد.

در سال ۱۹۶۲ مارتين لوتر کينگ جونير در جريان مظاهرات درايالت جورجيا باز داشت شد.

در سال ۱۹۶۶ ايالات متحده سفينۀ اوربيتر يک را به مهتاب فرستاد.

در سال ۱۹۷۱يک اقدام ترور ناکام عليۀ ملک حسن دوم پادشاه مراکش صورت گرفت که طي آن ۱۰۱ نفر کشته شد.

در همين روزد هم جولاي سال ۱۹۸۰ آيت الله خميني گروگانان امريکايي را آزاد کرد.

در سال ۱۹۸۱ ايالات متحده يک آزمايش ذروي را در دشتهاي نوادا انجام داد.

در سال ۱۹۸۲ نمايشگاه لوڤرسامويل مورس بقيمت سه مليون ودو صدْ وپنجاه هزار دار بفروش رسيد.

در سال ۱۹۹۱ بوريس يلتسين بحيث اولين رئيس جمهور انتخابي روسيه انتخاب شد.

و در سال همین ماه ۱۹۹۲بزرگترين مسابقات قوتبال يا ساکر در امريکا بعد از ۱۴ دوره بپايان رسيد.

XS
SM
MD
LG