لینک های دسترسی

Breaking News

ادارات کمک دهنده - هشدار افزایش خشونت در افغانستان


ادارات کمک دهندۀ بين المللي در افغانستان ميگويند که وضع امنيتي در کشور رو بخرابي است و تلفات اهالي و حملات بر کارمندان سازمان هاي کمک دهنده رو بافزايش ميباشد.

ادارۀ انسجام دهندۀ کمک براي افغانستان، که مخفف آن اکبر ميباشد، اداره اي که از تقريباً ۱۰۰ سازمان کمک دهندۀ غير دولتي نمايندگي ميکند، امروز طي گزارشي هشدار داد که بي ثباتي روزافزون مانع مساعي کمک ميشود.

اين گزارش حاکيست که ۲۵۰۰ نفر در جنگ هاي سال جاري تا بحال کشته شده اند که يک هزار نفر آن اهالي هستند.

اين سازمان ميگويد صرف در ماۀ جولاي ۲۶۰ تن از اهالي بقتل رسيدند که بيشترين رقم در يک ماه طي شش سال گذشته است.

حملات شورشيان مسؤل دو ثلث همۀ تلفاتي است که گزارش داده شده است.

يک سخنگوي اکبر ميگويد حملات هوائي قواي نظامي و استعمال زياده از حد قوه توسط عساکر افغاني و بين المللي نيز در قسمت بلند رفتن تعداد تلفات نقش داشته است.

کارمندان ادارات کمک دهنده نيز اکثراً هدف قرار ميگيرند و تا بحال در سال جاري ۱۹ نفر کشته شده اند.

مقامات ميگويند اين رقم بيشتر از تلفات کارمندان سازمان هاي کمک دهنده در تمام سال گذشته ميباشد.

سازمان اکبر همچنان هشدار ميدهد که تندروان طالب يک کمپاين شديد و منظم دهشت را در جنوب و شرق کشور براه انداخته اند.

اين سازمان ميگويد سطح روزافزون خشونت، رسانيدن کمک را به افغان هائي که از ناحيۀ ترکيب خشکسالي و بلند رفتن قيم مواد غذائي متضرر شده اند، مشکل ساخته است.

XS
SM
MD
LG