لینک های دسترسی

مشی افغانستان در قبال پاکستان در بعد از حکومت مشرف


همایون حمید زاده، سخنگوی ریاست جمهوری، امروز طی یک کنفرانس خبری گفت استعفی پرویز مشرف از کرسی ریاست جمهوری، در پالیسی افغانستان در رابطه با پاکستان، کدام تغییری وارد نخواهد کرد.

همچنان، برنامهء جهانی غذا یا دبلیو اف پی و ادارهء یوناما یکبار دیگر از کشور های کمک کنندهء جهان خواستار چهار اعشاریه چهار ملیون دالر کمک های غذایی، به پنج ملیون افغان آسیب پذیر گردیدند.

مامورین برنامهء جهانی غذا و یوناما در یک کنفرانس مشترک خبری در کابل گفتند، در صورت عدم کمک عاجل غذایی به پنج ملیون افغان نیازمند، در افغانستان بحران بشری بمیان خواهد آمد.

کی آیده نمایندهء خاص منشی عمومی ملل متحد در کابل، طی این نشست خبری از مخالفین حکومت افغانستان تقاضا کرد از حمله بر کاروان های مواد غذایی امدادی به مردم افغانستان، خود داری کنند تا از تهدید گرسنگی که پنج ملیون افغان با روبرو خواهند بود، جلوگیری کرده باشند.

XS
SM
MD
LG