لینک های دسترسی

هشداریه مجدد: استفاده بیش از حد تلفون های موبایل، خطر پیدایش سرطان را بیشتر میسازد


محقیقن انستیتوت تحقیقاتی مرض سرطان ایالات متحده یک بار دیگر در مورد خطرات پیدایش سرطان ناشی از استفاده بیش از حد تلفون های مبایل هوشدار میدهد.

داکتر رونالد هربرمن در یاد داشتی برای کارمندان پوهنتون پترسبرگ در مرکز تحقیقاتی سرطان هوشدار داد که اطفال از تیلفون سیار به جز از حالات عاجل، نباید استفاده کنند.

مطالعات قبلی در کشور های مختلف در مورد استفاده تلفون های مبایل که سبب سرطان مغزمی شود، انجام یافت؛ ولی نتایج دقیقی در زمینه بدست نیامده است.

مایکل تون از موسسه مبارزه علیه مرض سرطان امریکا این مطالعات را از نزدیک تعقیب نمود.

"شواهدی را که تا هنوز بدست داریم، حاکی از مصؤن بودن آن است. ولی این ناممکن است که ساینس بتواند این امر مطلقا ثابت سازد."

انستیتوت ملی مبارزه علیه سرطان ایالات متحده میگوید تیلفون های دستی، انرژی امواج رادیویی را انتشار میدهد افزایش روز افزون استفاده از آن سبب نگرانی شده است.

بیش از 180 میلیون نفر در ایالات متحده و بیش از دو ملیارد در سراسر جهان از تلیفون های دستی استفاده میکنند.

هبرمن مشوره میدهد که هیأت تحقیقاتی قبل ازینکه نتایج مکمل را نشر نمایند، باید گام های عملی دقیق بردارند.

داکتران با وصف عدم ثبوت نهایی مشوره میدهند که با تلفون های موبایل میشود که از یک آله شنوایی بیسیم استفاده شود که میتواند از تشعشعی که به مغز زیان میرساند، جلوگیری نماید.

XS
SM
MD
LG