لینک های دسترسی

حزب جمهوریخواه ايالات متحده جلسه ملی حزبی خود را از سر گرفتند


حزب جمهوريخواه ايالات متحده، بعد از عبور طوفان بحري گوستاڤ، امروز سه شنبه، باساس تقسيم اوقات، جلسه ملی حزب خود را لز سر گرفتند.

آژانسهای خبر رسانی گزارش ميدهند که رئيس جمهور بش احتمالا از طريق ماهواره از قصر سفيد، به نمايندگان آن حزب، در شهر سنت پال ايالت مني سوتا، خظابه ايراد کند.

او بروز دوشنبه به دلیل نظارت از فعالیت های حکومت فدرال در ارتباط به طوفان بحري گوستاڤ، حضور مجوزه اش در ین جلسه را فسخ کرد.

رودی جوليانی، سابق والی ايالت نيويارک که امسال در صدد احراز کرسی رياست جمهوری حزب مربوطش خود را کانديد کرده بود، يکی از خطابه دهندگان کليیي امروز جلسه خواهد بود.

جان مککين که قرار است در روز های آخر اين هفته نامزدی حزب جمهوريخواه به ریاست جمهوری را قبول نمايد، بروز دوشنبه در ايالت اوهايو بوده و توجهش را بر طوفان سواحل خليج معطوف داشته بود.

سيندی، خانم مککين همراه با بانوی اول امريک،ا لورا بش، از جملۀ خطابه دهندگان مراسم مختصر روز دوشنبه بودند.

آنها از جلسۀ حزبي تقاضا کردند تا مسايل حزبي را کنار گذاشته و به مساعي خيريه سهيم شوند.

XS
SM
MD
LG