لینک های دسترسی

Breaking News

محاکمه غوث زلمی بدون صدور حکم در محکمه کابل


اولین دور محکمه غوث زلمی امروز در کابل بدون صدرو حکم به پایان رسید.

غوث زلمی خبرنگار سابقه دار رادیو تلویزیون ملی همراه با مولوی مشتاق که متهم به تحریف قرآن کریم میباشند، امروز در برابر ادعا های سارنوال از خود دفاع نمودند.

این دو فرد که چندی قبل در از شهر جلال آباد دسگیر گردیدند، متهم ته تحریف در قرآن اند. چندی قبل غوث زلمی قرآن را به زبان دری چاپ نمود که بعدا در بین مردم به صورت مجانی توزیع گردید.

این کتاب که با مصرف بلندی چاپ رسیده است، تعدادی را نگران نموده که گویا در عقب این قضیه، دست های دیگری وجود دارد.

در این کتاب چندین مورد دیده میشود که کاملا خلاف قرآن است، با آنکه آقای زلمی میگوید هیچ موردی خلاف دین در این ترجمه وجود ندارد.

اما علمای دینی میگویند که ترجمه قرآن به صورت کتاب جداگانه در دین اسلام جواز ندارد.

XS
SM
MD
LG