لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی از دهکده ديدن کرد در آن '۹۰ فرد ملکی هلاک شدند'


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان به ساکنين دهکدۀ که هدف حملۀ هوائي ايالات متحده قرار گرفته بود و مقامات افغاني ميگويند دران بيش از ۹۰ نفر هلاک شدند، وعده داد که عدالت را برقرار ميکند.

مقامات افغاني ميگويند آقاي کرزي امروز با ريش سفيدان و فاميل هاي مقتولين در دهکدۀ عزيزآباد در ولايت هرات ملاقات کرده گفت که براي پنج سال کوشش نموده از چنين وقايعي جلوگيري کند.

ساکنين دهکده ميگويند در مورد موجوديت طالبان به قواي ائتلاف اطلاعات غلط داده شده بود و در نتيجه اين حمله صورت گرفت. حامد کرزي، رئيس جمهور تعهد کرده که مسؤلين حمله را مجازات کند.

حکومت افغانستان و ملل متحد، هردو گفته اند که ده ها نفر درعمليات تاريخ ۲۲ آگست بران قريه کشته شدند، که اکثريت شان زنان و اطفال بودند.

قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده بروز سه شنبه گزارش جديدي را صادر کرده گفت که پنج تا هفت نفر ملکي و ۳۰ تا ۳۵ تندرو طالب دران حمله کشته شدند. مقامات ميگويند يک قوماندان مشهور طالبان بنام ملا صديق در جملۀ مقتولين قرار دارد.

قواي ائتلاف گفت اين حمله مؤجه بود زيرا عساکر تحت رهبري ايالات متحده و افغانستان هدف آتش تندروان قرار گرفته بودند.

مقامات افغاني ميگويند جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده در جريان يک کنفرانس ويديوئي روز چهارشنبه در مورد تلفات اهالي مراتب تاسف خود را به حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ابراز داشت.

XS
SM
MD
LG