لینک های دسترسی

طوفان بحری آیک - ویرانی و مساعی نجات و امداد


عمله نجات طوفان آیک میگویند آنها حدود دو هزار تن را از خطر جریانات شدید آب در جاده ها و تحت منازل متلاشی شده که از اثر این طوفان ویران شده اند، نجات دادند.

رئیس جمهور بش از حکومت فدرال و سائر رضا کارانی که درعملیه نجات و جستجوی مردم تلاش کرده اند، سپاسگزاری نمود.

تصویر ها گرفته شده از فضا شهر هیوستن و منطقه گلفستن نشان میداد و منازل و شرکتهای تجارتی را نشان میداد که با خسارات قابل توجهی مواجه شده اند.

تعدادی از کشتی ها نیز از شدت طوفان در خشکه ویران و پارچه شده است.

همچنان مقامات حکومت فدرال میگوید این طوفان مرکز صنعت نفت ایالات متحده را نیز تخریب نموده است. آنها میگویند طوفان بحری آیک قطعاتی از زمین های استخراج نفت را خساره مند ساخته است، اما حدود خسارات وارده تا هنوز مشخص نشده است.

شمار کشته شدگان از اثر این طوفان به سیزده نفر رسیده است.

سه جسد از جزیره ای گلفستون ایالت تکساس بشمول یک جسد که بداخل یک وسیله نقلیه در یک میدان هوائی به آب فرورفته بود، بدست آمده است.

بیشتر قربانیان از اثر حرکت این طوفان بسمت شمال در خارج ایالت تکساس بوده است.

طوفان بحری آیک با تند بادهای شدید و سرعت یکصد و هفتاد وهفت کیلو متر در ساعت باعث قطع شدن قوه ای برق ، گاز و ارتباطات اولیه در منطقه ای گلفستون شده است و مقامات تخمین نموده اند که ممکن برای مدت یکماه ترمیم نشود.

رئیس جمهور ایالات متحده از قصر سفید بعد از گرفتن آخرین گزارشات در مورد طوفان اخیر از سوی وزیر انرژی وسائر مقامات ایالات متحده، اظهار داشت این طوفان شدید است و یکی از آنجمله طوفانهائیست که وقت میگیرد مردم زندگی عادی خود را از سر گیرند.

بش: "آنچه تقدم دارد، جستجو و نجا ت مردم است. من از حکومت فدرال و ایالتی اظهار سپاس میکنم که برای نجات مردم و هموطنانشان از خطر، تلاش شدید میکنند."

هیوستن که چهارمین ایالت بزرگ ایالات متحده بشمار میرود ، بعضی قسمتهای آ« کاملاً بحالت رکود قرار گرفته بود اگرچه ارتباط قوه ای برق در بعضی از دفاتر وساختمانهای مرکز شهر بعد ا زظهر دیروز تأمین گردید.

مقامات گفته است گزارشات روز یکشنبه خبر از نجات 1984 نفرمیدهد بشمول 394 تن که از طریق هوانجات یافتند.

صلیب سرخ گزارش میدهد که شام شنبه 42 هزار نفر دراین ایالت تحت پناهگاههای این موسسه قرار گرفتند.

تلاشها برای جستجو و نجات مردم در تاریخ تکساس سابقه نداشته است که در آن بیش از 50 هلیکوپتر ، 1500 تن رضاکاران و گروه نجات حکومت فدرال ، نمایندگی های ایالتی و منطقه شامل بوده است.

XS
SM
MD
LG