لینک های دسترسی

در طرح انفجارات در دهلی يک عضو گروه منع شدۀ محصلين اسلامی 'دست داشته'


پوليس در هند ميگويد، معتقدند که يک عضو گروه منع شدۀ محصلين اسلامی در پلانگذاری يک سلسله انفجارات بم در دهلی جديد دست داشته است.

مقامات در جستجوی، صبحان قريشي، عضو مظنون جنبش اسلامی محصلین هند ميباشند. آنها ميگويند قريشي شايد نقش کلیدی در انفجارات بازی کرده باشد.

در اين انفجارات حد اقل ۲۱ تن کشته و حدود ۱۰۰ تن ديگر زخمی شدند.

پوليس ميگويد، آنها در جستجوی ساير مظنونين اين قضيه هستند. مقامات روز يکشنبه گفتند چندين تن را در ارتباط با اين انفجارات توقيف کرده اند.

يک گروه تندرو اسلاميست، بنام «مجاهدين هند» مسئوليت اين حملات را در یک ایمیل ادعا کرده است. این ایمیل یا نامه الکتریکی به استيشنهای محلي خبر سانی ارسال شده است.

اين گروه تقریبا ناشناس، همچنان مسئوليت موجی از بم گذرای های را در ماه جولیي را ادعا کرده بود.

XS
SM
MD
LG