لینک های دسترسی

الاسکا چه وقت، چگونه و به چه قیمتی خریده شد؟


روسیه الاسکا را در سال های 1700 تحت تسلط خود داشت. روس ها با مردمان بومی آنجا روابط تجارتی داشتند، ولی بعدا اقدام به فروش آن نمودند.

ویلیلم سیورد، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده که شدیدا خواهان خرید الاسکا بود، بزودی معاهده خرید را فراهم ساخته و الاسکا در سال 1867 ، هنگامیکه اندرو جانسن، ریس جمهور امریکا بود، خریده شده و به تسلط امریکا درآمد.

امریکا به روسیه صرف 7 ملیون دالر داده و الاسکا را خرید.

اکثر امریکاییان معامله را احمقانه خوانده و پرداخت 7 ملیون دالر را که در آن وقت یک پول نهایت هنگفت بود، مصرف بی جا و اضافی خواندند – آنهم برای یک منطقه یخ بسته.

ولی تجار پیشه گان امریکایی و رهبران امور تجارتی این را میدانستند که الاسکا دارایی منابع نهایت غنی است.

به عقیده آنها داشتن الاسکا، تجارت امریکا را با کشور های آسایی شرقی را بهتر خواهد ساخت.

رهبران سیاسی نیز عقیده داشتند که خرید الاسکا، حضور روسیه را در امریکایی شمالی پایان بخشیده و به گفته آنها ادامه روابط دوستانه با روسیه را تضمین خواهد کرد.

مردم الاسکا در سال 1916 خواهان الغام الاسکا با ایالت های امریکا گردد. کانگرس امریکا در سال 1958 چنین یک لایحه را به تصویب رسانیده و الاسکا در سوم جنوری 1959، منحیث 49 ام ایالت امریکا شناخته شد.

الاسکا با شمال غرب کانادا همسرحد است، و خود کلمه الاسکا "مزرعه بزرگ" معنی میدهد.

ایالات متحده با خرید الاسکا به قیمت صرف 7 میلیون دالر، اکنون دارای منابع نفت، گاز طبعی جنگلات، و منابع مس و طلا میباشد.

الاسکا بزرگترین سر زمین در جمع 50 ایالت امریکا است، ولی کمتر از صرف 7 صد هزار نفر در آنجا زندگی میکنند.

نام دیگر الاسکا سرحدات نهایتی بوده و شعار رسمی آن "شمال بسوی آینده" میباشد.

XS
SM
MD
LG